"Baskast" ontwerp en uitvoering dies de jonge, model op schaal 1:5