2017 "boven de wolken 2 " ets e.d. Dies de Jonge in lijst 30x40 cm