2017 Dies de Jonge ets/eigendruk "eitje tik" 25x35 cm